De Straatweg naar Oranjewoud heet tegenwoordig ‘Koningin Julianaweg’. Want Oranjewoud heeft z’n naam te danken aan het koningshuis. De naam Oranjewoud is ontstaan 1676. Albertine Agnes, prinses van Oranje en weduwe van de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau, kocht een bestaand landgoed dat de naam Oranjewoud kreeg. Het landgoed was een buitenplaats van de Friese Nassaus, met mooie landhuizen en schitterende tuinen. Zij kochten in 1664 heidevelden ten oosten van Heerenveen en stichtten er het lustslot Oranjestein met het park ‘de Overtuin’. Toen begon de ontwikkeling van Oranjewoud als vestigingsplaats van de Friese adel. Nu is het een dorp dat grenst aan Heerenveen, het heeft geen adel meer en ook geen dorpskern maar het is één van de mooiste groene plaatsen van Friesland.

Kort geleden heeft het landgoed een grote opknapbeurt gehad en is autoluw gemaakt. In 2004 is er het eerste museum voor moderne Friese kunst gebouwd. Museum Belvédère is ontworpen door architect Eerde Schippers.

Dé Belvédère is een brandtoren gebouwd in 1924 met een hoogte van 30 meter. Het is de enige betonnen uitkijktoren in Nederland.

 

[ngg_images gallery_ids=”15″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]A long time ago our street was renamed from “Straatweg” in “Koningin Julianaweg” (Queen Juliana Road).

Oranjewoud did get it’s name in the year 1676, because of the many Royals who had estates in the woods. Oranjewoud means ‘Orange Wood’, orange is the colour of our Royal Family and The Netherlands).

Albertine Agnes was a Princess of Orange and widow of the Frisian Stadtholder Willem Frederick van Nassau. She bought a manor which she named Oranjewoud. This manor was the country seat of the Frisian Nassau’s, with very nice country-houses and beautiful gardens.

In the year 1664 they bought the heath east of Heerenveen and build the pleasure grounds Oranjestein and the beautiful park “De Overtuin”. At that time Oranjewoud developed into a place where the Frisian Nobility lived.

Nowadays Oranjewoud is a small village which is attached to Heerenveen. The Nobility’s don’t live here anymore and you will not find a village square of something like it, but it’s one of the greenest places in Fryslân.

A short time ago Oranjewoud had a great do up and it’s not a village anymore where a lot of traffic is coming thru. Good for the environment. In the year 2004 a magnificent museum for Frisian Modern Arts was build. The Belvédère Museum is created by the Architect Eerde Schippers.

Originally the Belvédère was a 30 metres high fire tower build in 1924. It is the only concrete build watch tower in The Netherlands.

 

[ngg_images gallery_ids=”15″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]Prima si chiamava la via per Oranjewoud ‘Straatweg’ e oggi si chiama ‘Koningin Julianaweg’.

Perchè la zone Oranjewoud pó dire grazie alla fam. Reale ‘Oranje’. Nel 1676 Albertina Agnes principessa di Oranje, wedova del governatore della Frisia Willem Frederik van Nassau, ha comprato in questa zone una proprietà e la dato il nome Oranjewoud. Questa proprieta era destinato per residenza nel estate. In questo terreno hanno fabbricata molte ville di campagna e dei giardini bellissimi.

Oranjewoud al momento è un paese in se stesso e qui non si habitano piu delle famiglie reale, è attaccato a Heerenveen. E una delle belle zone della Frisia con bei parchi e bei giardini.

Al inizio del 21e secolo la proprieta e i terreni hanno avuto una buona restaurazione e adesso le machine non possono circolare in tutti i posti, solo per gente locale.

In questo periodo ci e realizzato il museo ‘Belvédère. Museo d’arte moderne delle Frisia e progettato dall`architetto Eerde Schippers.

La torre di vedetta ‘Belvédère è fabbricata nel 1924 con un altezza di 30 m. e l’unica torre fabricata in Olanda in cemento armato.

 

[ngg_images gallery_ids=”15″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]